Middag i PhuWiang behöver inte nödvändigtvis betyda att det är på Thai-vis – det finns ju ”faranger” från hela världen här