Anti-virus program – Vad och varför??

2018-03-03T12:01:36+02:00

I dagens samhälle så är det tyvärr så att en oskyddad dator inte bara löper risk att ställa till det för sig själv, utan riskerar att infektera alla datorer på samma nätverk. Det är den